Aktualności

Klasa dwujęzyczna/lista kandydatów

Klasa VII  dwujęzyczna/lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

http://sp3.edulomianki.pl/download/301-1.pdf


PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DO 6.07.2020 DO GODZ.15.00
POTWIERDZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO WOLI PRZYJĘCIA
KANDYDATA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ - W POSTACI PISEMNEGO
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ORAZ ZŁOŻENIE ORYGINAŁU
ŚWIADECTWA PROMOCYJNEGO DO KLASY VII. (OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA  STRONIE SZKOŁY)

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach