Aktualności

Lato w Mieście 2020

Planowane terminy akcji „LATO W MIEŚCIE 2020”


Jak co roku planujemy przeprowadzić Akcję „Lato w mieście 2020” dla dzieci ze szkół 
z terenu Gminy Łomianki. Akcja planowana jest w pięciu szkołach podstawowych, według poniższego harmonogramu:

SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 - od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r., 

SP nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 - od 13 lipca  do 24 lipca 2020 r.,

SP nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 - od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r., 

SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 - od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r., 

SP nr 3 w Łomiankach, ul. Staszica 2 - od  17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.

Jednak czy akcja w danej szkole się odbędzie, zdecyduje ilość zapisanych uczestników. Tak jak w poprzednich latach akcja zostanie przeprowadzona, pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 14 dzieci (na zajęcia w jednym tygodniu). 

Szczegółowe informacje, w tym terminy zapisów na akcję „Lato w mieście 2020” zostaną podane po 15 maja br.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach