Aktualności

Przygoda z szachami

W czwartek klasa 3 a zorganizowała mini turniej szachowy i zaprosiła na niego chętnych kolegów z klasy 3b i 3c.
Uczniowie dobrze grający udzielali wskazówek słabszym. Wszyscy potraktowali turniej jak zabawę i byli bardzo zadowoleni z takiego sposobu spędzenia czasu.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach