Zajęcia dodatkowe


Aktywna tablica
Aktywna tablica

W roku szkolnym 2019/2020, przystąpiliśmy do rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem programu jest wdrożenie do szkół nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno – informacyjnych. Zajęcia przy tablicy rozbudzają ciekawości uczniów w poznawaniu świata oraz rozwijają umiejętności posługiwania się narzędziami interaktywnymi różnych programów.

Scenariusze zajęć przy tablicy interaktywnej w poszczególnych zespołach:

Konkursy