Klasa 1a


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna
4 10.45-11.30ReligiaJęzyk angielski
Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 1b


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolnaWF Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30WFReligia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 1c


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiEdukacja informatyczna
39.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35Język angielskiReligia Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 1d


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja informatyczna Edukacja wczesnoszkolna WF
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiWF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 2a


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF
309.50-10.35Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiReligia
511.50-12.35ReligiaWFJęzyk angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30
915.40-16.25Etyka

Klasa 2b


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
208.55-09.40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
39.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiWF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30Język angielskiWFWF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna ReligiaReligia
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30
915.40-16.25Etyka

Klasa 2c


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
208.55-09.40ReligiaWFJęzyk angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna ReligiaJęzyk angielski
511.50-12.35 Edukacja informatyczna Język angielskiWF
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30
915.40-16.25Etyka

Klasa 2d


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-07.55
108.00-08.45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
208.55-09.40Język angielski Edukacja wczesnoszkolna WFReligia Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna WF
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30
915.40-16.25Etyka

Klasa 3a


GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-7.55
108.00-8.45WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja wczesnoszkolna
208.55-9.40Języka angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna WF Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna ReligiaReligia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 3b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-7.55
108.00-8.45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja informatyczna Religia
208.55-9.40 Edukacja wczesnoszkolna Religia WF Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35J. angielski Edukacja wczesnoszkolna J.angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna WFJ.angielski
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 3c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-7.55
108.00-8.45Edukacja informatycznaWF Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna
208.55-9.40 Edukacja wczesnoszkolna WF Edukacja informatyczna WF Edukacja wczesnoszkolna
309.50-10.35 Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna J. angielski
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25

Klasa 3d

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
007.10-7.55
108.00-8.45WF Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
208.55-9.40WF Edukacja wczesnoszkolna ReligiaEdukacja informatycznaReligia
309.50-10.35J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
410.45-11.30 Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
511.50-12.35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna WF
612.50-13.35
713.50-14.35
814.45-15.30Etyka
915.40-16.25


Klasa 4a

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 przyroda
3 09.50-10.35 matematykareligiazaj. wych.
4 10.45-11.30 matematyka j. polski j. angielskij. niemiecki j. polski
5 11.50-12.35 j. angielskihistoriaWFprzyrodamatematyka
6 12.50-13.35 informatykamatematyka j. polski j. angielskiWF
7 13.50-14.35 j. polskiplastyka j. polski technikareligia
8 14.45-15.30 muzykaj. niemieckiWF
9 15.40-16.25 WF
1016.35-17.20etyka
Klasa 4b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45 j. polski technika
2 08.55-09.40 j. polski historiamatematykaj.ang./ informatykamatematyka
3 09.50-10.35 j. polski j. angielskiinf/j. angielskij.ang./j. ang. j. polski
4 10.45-11.30 religia zaj.wych.przyrodamatematyka przyroda
5 11.50-12.35 WFWF WFWFWF
6 12.50-13.35 WFWF WF WFWF
7 13.50-14.35 j. niemiecki muzyka j. polski plastykaj. niemiecki
8 14.45-15.30 matematykareligia
9 15.40-16.25
1016.35-17.20etyka
Klasa 4c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 technikamuzyka j. polski
3 09.50-10.35 WFWFWF
4 10.45-11.30 informatyka j. polski plastykaWF j.niemiecki
5 11.50-12.35 matematyka j. polski zaj.wych.j.niemieckiprzyroda
6 12.50-13.35 j. polski religiaj.angielskimatematykamatematyka
7 13.50-14.35 historiamatematykaprzyroda j. polski j.angielski
8 14.45-15.30 religiaj.angielski
9 15.40-16.25
1016.35-17.20etyka
Klasa 4d

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35 matematyka j. polski przyroda
4 10.45-11.30 przyrodamatematykaplastykatechnika
5 11.50-12.35 j. angielskimuzykaj.angielskimatematykaj.angielski
6 12.50-13.35 j. polski matematykainformatyka j. polski historia
7 13.50-14.35 j. polskij.niemieckizaj. wych.j.niemiecki j. polski
8 14.45-15.30 religiaWFWFWF
9 15.40-16.25 WFreligia
1016.35-17.20etykaKlasa 4e

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 WF
3 09.50-10.35 j. polski matematyka j. polski
4 10.45-11.30 plastyka j. niemieckimuzykaprzyrodamatematyka
5 11.50-12.35 przyrodatechnikainformatykahistoriamatematyka
6 12.50-13.35 matematyka j. polski zaj. wych. j. angielskiWF
7 13.50-14.35 j. angielski j. polski WF j. polski WF
8 14.45-15.30 j. niemieckij. angielskireligia
9 15.40-16.25 religia
1016.35-17.20etykaKlasa 5a

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 j. polski j.angielskiWF
3 09.50-10.35 j. polski matematykaj.angielskitechnika
4 10.45-11.30 muzykabiologia historiamatematyka j. francuski
/j. niemiecki
5 11.50-12.35 religia j. polski geografiaj. angielskij. polski
6 12.50-13.35 WFzaj. wych.WF j. polski matematyka
7 13.50-14.35 WFhistoriainformatyka/
j. angielski
religiamatematyka
8 14.45-15.30 plastykaj. francuski
/j. niemiecki
informatyka
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20Klasa 5b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 matematykaj. angielskiplastykazaj. wych.
3 09.50-10.35 WFWFWFWFWF
4 10.45-11.30 WFWFWFWFWF
5 11.50-12.35 geografiaj. niemieckimatematykamatematykatechnika
6 12.50-13.35 j. niemiecki j. polski biologia j. polski j. polski
7 13.50-14.35 j. polski j. polski informatyka
/ j. angielski
j. angielski
8 14.45-15.30 historiahistoria informatyka
/ j. angielski
matematyka
9 15.40-16.25 muzykareligiaetykareligia
1016.35-17.20
Klasa 5c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45
2 08.55-09.40 j.angielski
3 09.50-10.35 biologiareligiainformatyka
/j. angielski
j. niemiecki
4 10.45-11.30 j.angielski j. polski geografiaj. niemiecki j. polski
5 11.50-12.35 muzyka j. polski j. polski j. polski matematyka
6 12.50-13.35 matematykaplastykamatematykahistoria informatyka
/j. angielski
7 13.50-14.35 WFzaj. wych.matematykaWFWF
8 14.45-15.30 WFhistoriatechnikaj.angielski
9 15.40-16.25 etykareligia
1016.35-17.20
Klasa 6a

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45 j. polski matematykabiologia
2 08.55-09.40 j. polski plastykatechnika j. polski
3 09.50-10.35 muzykahistoriaj. francuski
/j. niemiecki
j. francuski
/j. niemiecki
matematyka
4 10.45-11.30 historiamatematykareligiaj. polskigeografia
5 11.50-12.35 WFreligiaWFWF j. polski
6 12.50-13.35 j. angielskiinformatyka j.angielskij. angielski
7 13.50-14.35 matematykazaj. wych.WF
8 14.45-15.30 etyka
9 15.40-16.25
1016.35-17.20

Klasa 6b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 j. polski matematyka
1 08.00-8.45 j. polski religiamatematykazaj. wych.
2 08.55-09.40 technika j. polski religiageografia j. polski
3 09.50-10.35 WFWFWFWFWF
4 10.45-11.30 WFWFWFWFWF
5 11.50-12.35 j. angielskiplastykahistoriainformatykaj. angielski
6 12.50-13.35 j. niemieckihistoria j. niemieckibiologia
7 13.50-14.35 matematyka j. polski j. angielski
8 14.45-15.30 etykamatematykamuzyka
9 15.40-16.25
1016.35-17.20

Klasa 6c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45 j. polski technikainformatykahistoria j. polski
2 08.55-09.40 j. angielski j. polski j. polski j. polski historia
3 09.50-10.35 WFWFWFWFWF
4 10.45-11.30 WFWFWFWF WF
5 11.50-12.35 plastykaj. angielskizaj. wych.matematykaj. niemiecki
6 12.50-13.35 geografiamatematykareligiaj. angielskibiologia
7 13.50-14.35 matematykareligiaj. niemieckimatematyka
8 14.45-15.30 etykamuzyka
9 15.40-16.25
1016.35-17.20

Klasa 7a

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 j. angielskij. polski j. angielski
1 08.00-8.45 j.polskij. francuski
/j. niemiecki
j. angielski
/j. angielski
j. francuski j. angielski
/j. angielski
2 08.55-09.40 j. angielski
/informatyka
chemiageografiamatematykamatematyka
3 09.50-10.35 plastyka j. angielski
/informatyka
j. polskij. polskibiologia
4 10.45-11.30 biologiageografiamatematykazaj. wych.historia
5 11.50-12.35 matematykahistoriachemiaWFWF
6 12.50-13.35 fizykaWFreligiafizykaj. polski
7 13.50-14.35 muzykaWF j. angielski
/j. angielski
8 14.45-15.30 religiaj. niemiecki
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 7b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 J. polskij. francuskimuzykahistoria
1 08.00-8.45 WFWFWFWFWF
2 08.55-09.40 WFWFWFWFWF
3 09.50-10.35 historiamatematykaj. polskij.polskifizyka
4 10.45-11.30 j. angielskireligiaj. angielskij. polskimatematyka
5 11.50-12.35 chemiafizykazaj. wych.matematykaj. polski
6 12.50-13.35 biologiageografia geografiaplastykaj. angielski
7 13.50-14.35 matematyka niemiecki2
j. niemiecki
religiabiologiainformatyka
8 14.45-15.30 niemiecki2
j. niemiecki
j. francuskichemia
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 7c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 muzykaj. francuskimatematykafizyka
1 08.00-8.45 WFWFWFWFWF
2 08.55-09.40 WFWFWFWFWF
3 09.50-10.35 biologia j. polski informatykazaj. wych.matematyka
4 10.45-11.30 j. angielskimatematykaj. polskigeografia j. polski
5 11.50-12.35 historiaj. angielskij. angielski j. polski biologia
6 12.50-13.35 matematykafizykaplastykareligiachemia
7 13.50-14.35 religiageografia j. niemieckihistoriaj. niemiecki
8 14.45-15.30 j. polskichemiaj. francuski
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 7d

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 fizyka
1 08.00-8.45 matematykaj. angielskij. francuskifizykamatematyka
2 08.55-09.40 plastyka j. polski j. polski matematykaj. angielski
3 09.50-10.35 informatyka j. polski muzykahistoriageografia
4 10.45-11.30 j. angielskiWFmatematykachemiaWF
5 11.50-12.35 WFgeografiabiologia j. polski religia
6 12.50-13.35 j. polski biologiaWFzaj.wych.j. francuski
/j. niemiecki
7 13.50-14.35 j. niemieckichemiahistoria
8 14.45-15.30 religia
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 7e

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 fizykaj. niemieckij. angielski
1 08.00-8.45 matematyka j. polski j. francuskimatematykahistoria
2 08.55-09.40 muzykazaj. wych.matematykahistoriafizyka
3 09.50-10.35 geografiageografiamatematykaWF j. polski
4 10.45-11.30 j. polski j, angielskiWF j. polski WF
5 11.50-12.35 WFbiologia j. polski plastykainformatyka
6 12.50-13.35 chemiareligiaj. angielskij. niemieckij. francuski
7 13.50-14.35 chemia
8 14.45-15.30 biologia
9 15.40-16.25 etykareligia
1016.35-17.20

Klasa 8a

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 matematykazaj. wych.
1 08.00-8.45 WFWFWFWFWF
2 08.55-09.40 WFWFWFWFWF
3 09.50-10.35 j.polski j.polski e_dla _bezp j.polski historia
4 10.45-11.30 fizykahistoriachemiainformatykachemia
5 11.50-12.35 j. angielskimatematykaj. niemieckij. niemieckij. angielski
6 12.50-13.35 wosj. angielski j.polski matematyka j.polski
7 13.50-14.35 geografiafizykabiologiamatematykareligia
8 14.45-15.30 religiawos
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 8b

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55
1 08.00-8.45 j. angielskie_dla_bezp j.polski
2 08.55-09.40 fizykainformatykabiologiaj. angielskigeografia
3 09.50-10.35 matematykachemiamatematykafizykaj. angielski
4 10.45-11.30 chemia j. francuski
/j. niemiecki
j. polski matematykazaj. wych
5 11.50-12.35 j.polski WFreligiaWFhistoria
6 12.50-13.35 WFj. polskihistoriaWFreligia
7 13.50-14.35 j. francuski
/j. niemiecki
j. polski woswosmatematyka
8 14.45-15.30 informatykaj. angielski
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20

Klasa 8c

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07.10-7.55 j. angielskij. polski j. polski j. polski
1 08.00-8.45 j. angielski
/informatyka
j. angielski j. polski historiamatematyka
2 08.55-09.40 matematykaza. wych.e_dla_bezpbiologiaj. angielski
3 09.50-10.35 j. angielski
/informatyka
j. francuski
/j. niemiecki
geografiaj. angielskii j. francuski
/j. niemiecki
4 10.45-11.30 historiachemiawosmatematykareligia
5 11.50-12.35 j. polski WFmatematykafizykaWF
6 12.50-13.35 WFchemiaWFfizyka
7 13.50-14.35 religia j. angielski
8 14.45-15.30
9 15.40-16.25 etyka
1016.35-17.20