PS3 Łomianki
Nasza siła
nasza siła


„Kształcić duszę cnotami, umysł słowami, a ciało sportem” 


Janusz Kusociński

nasza siła

Edukacja Patriotyczna

  • Realizujemy Program Edukacji Patriotycznej “Spotkania z historią”, co pozwala uczniom na pogłębianie i poszerzanie wiedzy, dotyczącej dziejów naszej ojczyzny i świata.
  • Rozbudzamy uczucia patriotyczne i kształtujemy świadomość narodową, poprzez udział w wielu uroczystościach i apelach, upamiętniających ważne wydarzenia dziejowe.
  • Naciskamy na Edukację Patriotyczną, co owocuje osiągnięciami uczniów w Kuratoryjnym Konkursie Historycznym na szczeblu wojewódzkim.

Edukacja Kulturalna

  • Nauczyciele dbają o rozwój społeczno-emocjonalny naszych wychowanków, wskazując właściwą i trwałą hierarchię wartości, która jest niezbędnym czynnikiem do kształtowania i harmonijnego rozwoju dziecka.
  • Wspólne wyjścia do teatru, filharmonii i opery rozwijają nawyk obcowania z kulturą wysoką”.
  • W szczególny sposób dbamy o piękno ojczystego języka w mowie i piśmie, poprzez organizowanie różnorodnych konkursów literacko-językowych, motywujących uczniów do pracy nad samym sobą.


nasza siła


Harmonijny rozwój fizyczny


godło Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl


SP3 Łomianki na Facebooku Synergia SP3 Łomianki na Instagramie SP3 Łomianki na YouTube Biuletyn Informacji Publicznej SP3 Łomianki

◐︎
Parametry strony

Wielkość czcionkiKontrast

© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach