Kadra

Marzena Wadecka

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

Ukończyłam wyższe studia na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Obecnie kontynuuję studia podyplomowe w zakresie kształcenie uczniów z niepełnosprawnością.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach