Aktualności

Wigilia Koła Związku Kombatantów RP i BWP
15 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przygotowaniu spotkania wigilijnego
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomiankach. Młodzież
z klasy 8a, razem z rodzicami upiekła ciasta i inne słodkości, natomiast
uczennice z klasy gimnazjalnej 3f przygotowały 
stoły wigilijne i zajmowały się obsługą spotkania. Chcieliśmy w ten
sposób podziękować naszym kombatantom za pomoc i wsparcie w kształtowaniu
postaw patriotycznych i działania edukacyjne. Na spotkaniu były obecne także
władze naszego miasta z Panią Burmistrz Małgorzatą Żebrowską - Piotrak,
przedstawiciele różnych środowisk kombatanckich oraz łomiankowskich instytucji.
Na uroczystości zostały także wręczone odznaczenia „Polska Niepodległa 1918
-2018”. Za upowszechnianie i utrwalanie tradycji walk wyzwoleńczych odznakę
otrzymał nauczyciel historii -  Krzysztof Kozak. Zostały w ten sposób także docenione działania Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie  kształtowania świadomości
historycznej naszych uczniów. Za pomoc w przygotowaniu uroczystości
otrzymaliśmy podziękowania od Prezesa Związku Kombatantów -  kpt. Kazimierza Medyńskiego. 


Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć:

http://sp3.lomianki.pl/index.php?a=galeria&b=29
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach