Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej zamieszczamy załączniki dotyczące PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
na terenie naszej szkoły W OKRESIE PANDEMII COVID-19.


1. ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddz. Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach  z dnia 22 maja 2020 r.  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
http://sp3.edulomianki.pl/download/286-1.pdf


2. Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach   w okresie pandemii COVID-19 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
http://sp3.edulomianki.pl/download/276-1.pdf

3. Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach  w okresie pandemii COVID-19 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
http://sp3.edulomianki.pl/download/277-1.pdf


4. Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w okresie pandemii COVID-19 
DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
http://sp3.edulomianki.pl/download/278-1.pdf

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach