Aktualności

Projekt - "Szkoła 6.0"

Nasza szkoła  bierze udział w projekcie „Szkoła 6.0”.Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości. 
Projekt zachęca do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.
Szkoła, którą wybraliśmy mieści się w Wilnie. Jest to szkoła samorządowa- GIMNAZJUM IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO.(RUGIAGĖLIŲ 15, LT-11109 WILNO)
STRONA WWW http://www.vjikg.lt/
PROFIL - STRONA FACEBOOK
https://www.facebook.com/gimnazjumjikraszewskiego/

Celem projektu „Szkoła 6.0” jest:
- podnoszenie jakości pracy i rozwój placówek polskich i polonijnych;
- popularyzowanie historii i dorobku Polonii oraz Polaków żyjących za granicą, pracujących  w szkołach na terenie Polski i poza granicami Polski;
- wymiana doświadczeń placówek partnerskich;
- wpieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci i młodzieży poprzez aktywizację, współpracę oraz działania edukacyjno- wychowawcze;
- zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0 .
Obszary działań do PROJEKTU SZKOŁA 6.0
1.Współpraca kadry pedagogicznej.
- opracowanie materiałów dydaktycznych;
- doradztwo metodyczne( diagnoza wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości);
- wymiana doświadczeń;
- mobilność nauczycieli ( wizyty studyjne);
- opracowanie innowacji dydaktycznych;
2. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez udział w formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie„ Wspólnota Polska”.
- webinaria;
- kursy;
- szkolenia;
- konferencje;
- zjazdy;
3.Współpraca dzieci i młodzieży.
-działania z użyciem platformy Szkoły 6.0( wymiana informacji o swoich środowiskach lokalnych);
- udział w projekcie; 
- wymiana dzieci i młodzieży( mobilność uczniów);
- konkursy;
- projekty edukacyjne, artystyczne, wychowawcze;
- sport;
- uczestnictwo online i osobiste w zajęciach edukacyjnych na poziomie edukacyjnym danych uczniów;
4. Aktywizacja lokalnego środowiska.
- inicjatywy edukacyjne włączające rodziców;

Hasła przewodnie projektu
1.”szkoła IT”
2.”akademia skutecznego nauczyciela”
3.”czas na start”
4.”wspólny most”
Zapraszam serdecznie do polubienia FB szkoły współpracującej z  naszą szkołą, szkołą z Wilna i śledzenia naszych  projektów oraz działań.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach