Aktualności

Zasady rekrutacji


Zostały ustalone zasady  rekrutacji do klas I oraz zasady  przyjęć do klas VII dwujęzycznych i  sportowych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021.
Zasady przyjęć do klas:
-OGÓLNYCH
Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 12 do 31 marca 2020 r.
Szczegóły : http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=rekrutacja-ogolne
-SPORTOWYCH
Rekrutacja rozpocznie się 23 marca br.
Szczegóły :http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=rekrutacja-sport
-DWUJĘZYCZNYCH
Rekrutacja rozpocznie się 27 kwietnia br.
Szczegóły : http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=rekrutacja
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach