Aktualności

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Kusy - wyniki egzaminu ósmoklasisty 
A teraz fakty .....
Nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej Krajowej i najlepsze wyniki w Gminie, zdali także wszystkie egzaminy powyżej średniej w Powiecie Zachodnio Warszawskim.
Uczniowie Kusego wykazali się ogromną dojrzałością. Ich ambicje szły w parze z intensywną pracą. Skorzystali z tego co zaoferowała im szkoła i wsparcie poza szkołą.
Gratulacje dla Absolwentów Kusego oraz Wszystkich Rodziców!
Gorące podziękowania dla Całej Rady Pedagogicznej, która stanęła na wysokości zadania mimo niespokojnego czasu!
Z wyrazami szacunku
Maciej Kruszewski
Zapraszamy do dokładnego przeanalizowania w galerii:
http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=galeria&b=46
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach