Aktualności

Kusy - nowe inwestycje

Kusy - nowe inwestycje 
Klimatyzacja - pierwszy etap prac za nami, dolny korytarz nauczanie wczesnoszkolne.
Nowe oświetlenie wejścia głównego do szkoły.
Gry dla uczniów na górnym korytarzu.
Nowa instalacja wi - fi w całej szkole.

Serdeczne podziękowania dla Pani Burmistrz Łomianek, Rady Rodziców, Dyrektora ICDS.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Kruszewski
Zapraszamy do oglądania galerii:
http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=galeria&b=45
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach