Aktualności

Naturalny proces rozwojowy dzieci
Przy okazji Kongresu Psychologii Sportu do Łomianek z prezentacją swojej najnowszej książki przyjedzie dr hab. Tadeusz Huciński,
autor 25 zksiążek i ponad 100 artykułów naukowych, Profesor Hanowerskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, wykładowca w programach Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Słowem odwiedzi nas ekspert w zakresie najnowszej edukacji.

Wysłuchanie wykładu, będącego streszczeniem książki zrewolucjonizuje Twoje myślenie o wychowaniu dzieci i pozwoli zrozumieć, jak wspomagać ich naturalny proces rozwojowy;

Nauczy Cię odpowiedniej komunikacji, dzięki której Twoi podopieczni będą szczęśliwi w rodzinie, w pracy oraz będą potrafili radzić sobie w sytuacjach porażek i zwycięstw;

Wyjaśni Ci, w jaki sposób dziecko kształtuje własne postawy i co ma na nie wpływ;

Pokaże, jak zmiana słowa „ja” na rzecz rozumienia partnera („ty”) i zespołu („my”) oddziałują na przeniesienie człowieka na wyższy poziom społeczny;

Przedstawi w jaki sposób można negocjować z podopiecznym.

Nowatorskie podejście do pedagogiki z wykorzystaniem aktywności psychologicznej zakłada, iż program nauczania jest sprawą drugorzędną. W pierwszej kolejności każdy nauczyciel i trener powinien zmienić własny sposób myślenia i uwrażliwić się na potrzeby innych. Wówczas uda się realizować podstawowe treści nauczania.

Jeżeli proces wychowawczy będzie przebiegał zgodnie z proponowaną przez autorów książki metodą, dziecko, uczeń lub zawodnik wykształci w sobie postawy empatyczne, a w konsekwencji uniknie wpływów pierwotnej potrzeby konsumpcji.

Pedagodzy powinni wspierać proces samokształcenia każdego młodego człowieka, w wyniku czego nastąpi jego własny rozwój osobowościowy. Życie dorosłe nie powinno ograniczać się do spełniania funkcji odtwórczej (służebnej) w kontekście społecznym, ale powinno być pełne kreatywnych działań.

Celem pracy pedagoga, trenera i wychowawcy jest uchronienie dziecka od uzależnienia od pochlebstw i podziwu innych. Dobremu nauczycielowi powinno zależeć na tym, aby dziecko nie straciło własnej wolności samostanowienia. Dzięki temu uczeń uniknie bycia w przyszłości „niewolnikiem/zakładnikiem” odczuć i potrzeb innych.

Takie podejście jest dobrą szkołą cierpliwości, budowania pewności siebie i umiejętności wychodzenia z porażek. Uczeń prowadzony w opisany sposób zawsze będzie skoncentrowany i w odpowiednim czasie podejmie wyzwanie, nie odwlekając swoich zadań w czasie, z radością będzie też funkcjonował dla grupy. Co najistotniejsze, dziecko nauczy się, że z wartości „ja” tworzy się wartość „my”, a prawdopodobieństwo spełnienia marzeń rodzinnych, zawodowych, sportowych i społecznych wzrośnie.

Zapraszamy serdecznie nauczycieli i rodziców. 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach