Aktualności

Program "Bezpieczni i świadomi"
Realizujemy program  „Bezpieczni i świadomi” 


Od bieżącego roku szkolnego w naszej szkole realizowany będzie program „Bezpieczni i świadomi”, którego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań każdej placówki oświatowej.   Zabezpieczenie  tej  elementarnej  potrzeby  dziecka  stało  się w ostatnich  latach  jednym  z  najpoważniejszych  wyzwań  stojących  przed  współczesnymi  placówkami  oświatowymi. Niniejszy program „Bezpieczni i świadomi” stanowi próbę ujęcia problematyki bezpieczeństwa ucznia w szkole w postaci kompleksowych, wielotorowych, przemyślanych działań. Obejmuje elementy bezpieczeństwa w szkole, poza nią, w drodze do szkoły, profilaktykę uzależnień, umiejętność zachowania się w obliczu różnych zagrożeń. Zadania te  będą one realizowane  między innymi we współpracy z Policją i Strażą Pożarną. 

Bardzo ważnym aspektem programu są elementy pierwszej pomocy i profilaktyki zagrożeń.  Zakłada on w tej kwestii  stopniowe wdrażanie ucznia w tę tematykę od klasy pierwszej oraz   cykliczność omawianych zagadnień. Dzieci z  klas pierwszych, trzecich i piątych będą uczyć się między innymi zasad postępowania na miejscu wypadku, resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy zachowania się w razie oparzenia czy krwawienia. 


Program został opracowany przez nauczycieli naszej szkoły: Izabelę Grochowską, Krzysztofa Kozaka i Przemysława Pirosa. 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach