Aktualności

Bluzy z logo szkoły oraz chipy
ZAPRASZAMY

Bluzy z logo szkoły
Cena bluzy: dorosły 95 zł, dziecko 75 zł. Zamówienia prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą e-mailową na adres sp3@lomianki.pl

Chipy do drzwi wejściowych (dla klas I - III)
Zamówienia prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach