Aktualności

Program "Aktywna tablica"
Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem programu jest wdrożenie do szkół nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno - informacyjnych. 
W ramach programu korzystamy z tablic interaktywnych, które posiadamy już od jakiegoś czasu. Nauczyciele z naszej szkoły często spotykają się na lekcjach otwartych, wymieniając się ciekawymi pomysłami. W tym roku rozpoczęliśmy również współpracę ze Szkołą Podstawową w Łomnej. W październiku odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym koordynatorzy uzgodnili formę i zakres współpracy międzyszkolnej. Zadania te mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie korzystania z nowych technologii. 
W ostatnim czasie mieliśmy możliwość obejrzenia lekcji w klasie Ia pt. ”Galaktyczna niespodzianka” oraz w klasie VIII lekcji pt.” Révision et répétition”.
Celem zajęć przy tablicy jest rozbudzanie ciekawości uczniów w poznawaniu świata oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami interaktywnymi różnych programów. Codziennością jest korzystanie w klasach edukacji wczesnoszkolnej z multibooka- elektronicznej wersji podręczników i ćwiczeń.
Będziemy dążyli do tego, aby we wszystkich klasach, organizowano szereg aktywności związanych z nowoczesnymi technologiami, a nauczyciele będą brali udział w różnego rodzaju szkoleniach i lekcjach otwartych w ramach powstałych sieci współpracy.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć:
http://sp3.edulomianki.pl/index.php?a=galeria&b=30
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach