Aktualności

Spotkanie z przedstawicielem fundacji "Zielony promień"
Płacidła-pieniądze w dawnych wiekach
Dzisiaj odwiedził klasę IIa członek fundacji „Zielony promień” -pan Michał Korwin- Szymanowski.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz pewnych wybranych zadań pożytku publicznego, priorytetowymi są te, które mają wpływ na redukcję zjawiska wykluczenia społecznego, wzrost poziomu kultury i edukacji.
Pan Michał przeprowadził z uczniami lekcję pt. „Płacidła-pieniądze w dawnych wiekach”.
Uczniowie wsłuchani byli w opowieści na temat form pieniądza obowiązujących dawniej. Słuchali o naszych przodkach, którzy używali płacidła, czyli pieniądza towarowego.
Musieli dokonać podziału przedmiotów na te, które były cenne, trwałe, podzielne, łatwe w transporcie i występujące w ograniczonej ilości.
Dzieci miały dużo radości podczas podziału na grupy, szukając partnerów z monetą z takiego samego kraju. Tu mieliśmy możliwość przeniesienia się do Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, czy też pozostania w Polsce.
Pożegnaliśmy się zabawą na osi czasu, na której uświadomiliśmy sobie, kiedy urodzili się rodzice, dziadkowie, kiedy powstała Polska i jak bardzo dawno pojawiła się pierwsza moneta.
Dziękujemy za przeprowadzenie ciekawej lekcji.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach