Aktualności

Spotkanie z kpt. Kazimierzem Medyńskim.
Spotkanie z kpt. Kazimierzem Medyńskim.

Dwunastego lutego uczniowie klasy szóstej wzięli udział, w spotkaniu z wybitnym znawcą historii Łomianek, Prezesem Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Panem kpt. Kazimierzem Medyńskim. Na zajęciach młodzież miała okazję pogłębić swoją wiedzę na temat historii naszego miasta i okolic, od czasów najdawniejszych, po okres II Rzeczpospolitej. Druga część prelekcji dotyczyła wojennej historii Łomianek, Ruchu Oporu oraz walk Grupy Kampinos.

Spotkanie stanowiło jeden z elementów Programu Edukacji Patriotycznej, który jest realizowany w naszej szkole. Jednym z celów programu jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat własnego regionu, wydarzeń i postaci z nim związanych, a przez to kształtowanie własnej tożsamości.

Krzysztof Kozak
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach